Mgr. Petra Hájková, Ph.D.

Mgr. Petra Hájková, Ph.D.

Vystudovala biologii - zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, pracuje na Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně - na detašovaném pracovišti ve Studenci. Věnuje se zejména ochranářské genetice a využití genetických metod ve výzkumu a ochraně savců. Podílela na se na založení Národní genetické banky živočichů a tomuto projektu se nadále věnuje.