Mgr. Záboj Hrázský

Mgr. Záboj Hrázský

Vystudoval obor geobotanika se zaměřením na využití geografických informačních systémů na Biologické Fakultě Jihočeské Univerzity. Pracoval v Laboratoři prostorové ekologie v Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR a v Botanickém ústavu AV ČR. Od roku 2001 se věnuje mapování biotopů a spolupráci s řadou organizací v oblasti ochrany přírody, od roku 2005 je zaměstnancem DAPHNE – Institutu aplikované ekologie a věnuje se realizaci projektů, které využívají aplikaci ekologických poznatků pro ochranu přírody a zachování druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Koordinuje pravidelnou péči o řadu biologicky cenných lokalit v Pardubickém kraji. Zaměřuje se (1) na využívání postupů ekologie obnovy při podpoře konkrétních lokalit a (2) na preventivní postupy v oblasti územního plánování a plánování zemědělského hospodaření. V současné době ředitel DAPHNE – Institut aplikované ekologie.