Petr Voříšek, Dr.

Petr Voříšek, Dr.

Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V České společnosti ornitologické se podílí na organizaci sčítání běžných druhů ptáků v Evropě a na koordinaci druhého Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v Evropě. Prosazuje využití výsledků monitoringu ptáků ve výzkumu i v ochraně přírody. Spolupracuje též na výzkumu parazitů volně žijících ptáků.