prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, specializaci geobotanika. Na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni se zabývá ekologií rostlin, hlavně vegetační dynamikou. Založil u nás obor ekologie obnovy, kterému se po dvě desetiletí intenzívně věnuje.