RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Vystudoval obor Ochrana přírodního prostředí na PřF UK v Praze, s diplomovou prací na limnologické téma. Od té doby se už přes 30 let věnuje limnologickým tématům v podniku Povodí Vltavy: hydrobiologie, fosfor a eutrofizace, včetně protieutrofizačních projektů, acidifikace, chování vodních nádrží, transport látek, zejména živin v povodích, problematika rybníků a jejich využívání a v posledních letech také řeší uvedená témata na poli plánování v oblasti vod. Je členem mezinárodních komisí pro otázky živin, pravidelně přednáší na ZČU v Plzni.