RNDr. Mojmír Vlašín

RNDr. Mojmír Vlašín

Ekolog v Ekologickém institutu Veronica, externě vyučuje na katedře Environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy uiniverzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody. Člen mnoha nevládních ochranářských a vědeckých organizací, předseda komise pro životní prostředí města Brna.