RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

Učitel biologie na Gymnáziu Blovice a na PF ZČU v Plzni vyučuje speciální ekologii živočichů, didaktiku biologických pokusů a obecnou zoologii. Provádí řadu průzkumů zaměřených především na ryby, obojživelníky a raky. Autochtonní raci (především rak kamenáč) se od roku 2002 stali hlavní náplní jeho odborné činnosti.