RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Vystudovaný geobotanik, fytocenolog a florista. Zajímá se o vztahy mezi rostlinami a jejich prostředím, o rostlinná společenstva a druhové výskyty. V ochraně přírody se pohybuje na úrovní environmentální politiky, dřív jako komunální politik a předseda komise pro životní prostředí rady města, nyní i jako člen Okrašlovacího spolku čelákovického nebo Programového a kontrolního výboru Místní akční skupiny Střední Polabí. V Botanickém ústavu jsem dlouho měl na starosti Českou Bioplatformu jako místo k setkávání názorových proudů k biodiverzitě zástupců vědecké obce, státní správy a soukromé sféry a poslední dobou se moje aktivity přesunuly do činnosti Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Z té vzešlo několik zásadních doporučení, kterými se zabýval i Parlament ČR, a dále také sborník ze seminářů Povodně a sucho: krajina jako základ řešení.