Editorial

Editorial 4/2020

Vážené čtenářky a čtenáři,

data o stavu přírody, jejich úplnost, kvalita, interpretace a dostupnost jsou pro účinnou ochranu přírody a krajiny nezbytností. Je proto přirozené, že se tomuto tématu z různých pohledů věnuje aktuální číslo FOP.
Data o přírodě a krajině sbírají desítky akademických pracovišť, profesních spolků, orgánů veřejné správy i jednotlivců. Na celostátní úrovni je pověřena sběrem, zpracováním a poskytováním dat v ochraně přírody a krajiny AOPK ČR, a to od počátku své existence. Ta poskytuje data zdarma a v co nejširším rozsahu, díky tomu a dlouhé tradici se dnes řadí mezi hlavní správce a poskytovatele otevřených dat v rámci českého eGovernmentu. Rozsáhlé evidence, registry a databáze spravované AOPK ČR jsou vytvářeny a aktualizovány různě a různé jsou i způsoby jejich propojení. Jednotlivé aplikace se průběžně vylepšují za pochodu a zjevně ne vždy se nám daří adekvátně komunikovat s našimi uživateli a informovat je o dostupných nebo připravovaných změnách, jak ostatně svědčí i některé výstupy z miniankety FOP. Možná články v tomto čísle, nejen z dílny Agentury, napomohou informovanost v této oblasti zvýšit.
Nejdůležitější změnou v oblasti dat v ochraně přírody a krajiny je aktuálně probíhající rozsáhlý projekt ISOP 2, jehož cílem je integrace všech existujících datových zdrojů AOPK ČR a jejich snazší zpřístupnění uživatelům přes sjednocené rozhraní. Pevně věříme, že výsledná harmonizace dat a poskytovaných služeb přinese uživatelům ještě lepší servis a napomůže v důsledku účinnější ochraně přírody a krajiny.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.