Setkání FOP

SETKÁNÍ V CHKO TŘEBOŇSKO

PATNÁCTÉ „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“

Fórum ochrany přírody ve spolupráci s AOPK ČR – CHKO Třeboňsko, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity uspořádalo dvoudenní setkání, jehož hlavní tématem byly trendy vývoje a vhodná péče o mokřadní ekosystémy chráněné krajinné oblasti CHKO Třeboňsko.
Setkání se ve dnech 12-13. 9. 2020 účastnilo 30 odborníků na mokřadní ekosystémy jak z praxe, tak i z akademických institucí. Cílem bylo:
a) zhodnocení dosavadního vývoje a současného stavu nejvýznamnějších mokřadních typů prostředí;
b) identifikace hlavních zdrojů ohrožení biologické rozmanitosti mokřadních ekosystémů a krajinného rázu;
c) diskuse o možnostech dalšího postupu při integrovaném mezioborovém výzkumu Třeboňska směřujícího k optimalizaci managementu nejvýznamnějších typů biotopů (včetně možnosti vytvoření odborné pracovní skupiny pro Třeboňsko).
V sobotu 13. 4. 2019 uspořádali pracovníci Správy CHKO Třeboňsko celodenní exkurzi, na které demonstrovali ochranářská opatření, která v CHKO provádějí. Po exkurzi pak proběhla první část prezentací jak od pracovníků Správy, tak i expertů, kteří jsou v lokalitě aktivní. Tematické prezentace a diskuse pak probíhaly i následující den.
Výsledky setkání jsou následující:
1) Vzájemná výměna informací (formou prezentací i diskusí) podávající ucelenou informaci nejen o stavu a aktivitách v území, ale i příklady péče z obdobných lokalit v jiných regionech ČR a výsledky monitoringu (druhů, mokřadů) na Třeboňsku.
2) Vytvoření neformální skupiny expertů, aktivních v CHKO Třeboňsko. Tato skupina bude komunikovat především elektronicky. Jejím cílem je odborná podpora Správy CHKO v jejich činnostech. Území CHKO Třeboňsko je poměrně rozsáhlé a biologicky rozmanité. Proto je vhodné personálně omezené kapacity Správ CHKO podporovat v rámci dobrovolné spolupráce – ať již prostým sdílením dat z prováděných terénních činností, tak v případě dohody i tvorbou návrhů opatření pro konkrétní lokality.

Exkurze v rámci Setkání FOP na Třeboňsku. Foto Michael Hošek

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.