Aktuality

Deváté setkání Fóra ochrany přírody se zaměřilo na zemědělství a invazní druhy

Den po aprílu se sešlo v prostorách Olomouckého magistrátu 48 lidí, aby diskutovali otázky týkající se propojení zemědělství a ochrany přírody a problematiku invazních druhů.

Zemědělství je považováno za důležitý nástroj péče o krajinu. Udržování heterogenity je příliš nákladné, spolupráce především s drobnějšími sedláky by mohla přinést mnohá pozitiva. Bohužel se ale rozpadá vazba mezi lidmi a půdou a u velkozemědělců, kteří politicky mají největší sílu, již téměř vůbec neexistuje. Je potřeba najít a vyškolit více lidí, kteří jsou schopni pracovat s konkrétními zemědělci a dívat se na problematiku jak z hlediska ochrany přírody, tak zemědělského hospodaření. Rovněž je potřeba povzbudit diskuzi v rámci ochranářské obce, abychom si ujasnili, co si od zemědělství v krajině slibujeme a našli cesty, jak tyto cíle prosazovat, ať už se bude jednat o podporu mimoprodukčních funkcí zemědělských pozemků (voda, zvěř, včely) nebo změnu agroenvironmentálních opatření a podporu faremního plánování. U invazních druhů se všichni shodli, že zasahovat proti invazním (případně i expanzním) druhům má, s ohledem na kapacity a efektivitu, smysl jen v odůvodněných případech. Proto je potřeba dobře prioritizovat druhy i území, která budou pod přísným dohledem. K tomu je potřeba spolupráce s akademickou sférou, přebírání příkladů dobré praxe a především faktická odborná spolupráce mezi MZE a MŽP.

Deváté setkání Fóra ochrany přírody se odehrálo na Magistrátě města Olomouce. Foto Simona Poláková

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.