Aktuality

EVROPSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL BIODIVERZITOU

Autor: Jan Dušek

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předložil Evropskému parlamentu zprávu o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období. Tento dokument posuzuje, zda je EU na dobré cestě k dosažení cíle, který si v rámci ochrany přírody vytyčila - zastavit úbytek biodiverzity do roku 2020.

Přezkum shrnuje klíčové faktory, které dosažení strategie ovlivňují, a také postoje veřejnosti v EU. Celých 80 % občanů EU považuje dopady související s ubýváním biologické rozmanitosti za velmi závažné. Pravděpodobně i proto se v rámci kampaně Nature Alert zapojilo 552 470 Evropanů (3x více než v případě dohody TTIP), kteří vyjádřili přesvědčení, že musí být správně implementovány směrnice na ochranu přírody a nesmějí být oslabovány.

Zpráva o přezkumu obsahuje 18 návrhů, které reflektují provázanost ochrany biodiverzity s dalšími oblastmi, a to i v globálním měřítku. Konstatuje, že roztříštěnost, znehodnocování a ničení stanovišť z důvodu změny využití půdy, změny klimatu nebo neudržitelných vzorců spotřeby způsobují ztrátu biologické rozmanitosti v EU i za jejími hranicemi. Zpráva o přezkumu odsuzuje, že opatření přijatá EU jsou nadále nedostatečná ve srovnání s pokračujícími a rostoucími tlaky na biodiverzitu v Evropě, jako jsou změny ve využívání půdy, znečištění a změny klimatu. Výbor proto naléhavě vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby dávaly přednost dosažení cílů pro rok 2020.

Dne 2. února 2015 Evropský parlament předložený přezkum jednoznačně přijal. Otázkou zůstává, zda v roce 2020 nebude třeba přiznat, že strategie selhala stejně jako předchozí do roku 2010. Namísto bezzubého plánování dalších strategií si široká i odborná veřejnost žádají okamžité naplňování závazků včetně korektní implementace směrnic na ochranu přírody. Je si toho vědoma i česká vláda?

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.