Mgr. Jan Dušek

Mgr. Jan Dušek

Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ředitel Integra Consulting, pracuje v DHP Conservation, spolupracuje s řadou nevládních, veřejných i soukromých organizací. Zabývá se zejména opropojováním ochrany přírody s dalšími obory. Stál u zrodu FOP a je v něm aktivní po celou dobu jeho činnosti.

Na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR spoluzaložil a vedl odbor monitoringu. Poté byl ředitelem DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie a Beleco. Aktuálně se věnuje zejména aktivitám v rámci Integra Group, spolupracuje s řadou neziskových organizací věnujících se odborné ochraně přírody. Je také konzultantem zabývajícím se zejména implementací směrnice o stanovištích v evropských zemích. Zabývá se zejména ekologií vodních toků, komunikací a implementací evropské legislativy. Usiluje o propojení vědeckých poznatků, praktické ochrany přírody a zájmů hospodařících subjektů.