Aktuality

KONFERENCE MŽP O SOUČASNÉM STAVU PŘÍRODY A KRAJINY: CO SE DĚJE S NAŠÍ ZEMÍ?

Odpovědi na otázku, co se děje s naší zemí, přiblížila konference Ministerstva životního prostředí, která se uskutečnila dne 17. října 2019 v prostorech Městské knihovny v Praze. MŽP konferenci připravilo v návaznosti na Globální hodnotící zprávu, kterou v květnu 2019 vydal Mezivládní panel OSN pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby. Ačkoliv je tato zpráva díky spolupráci stovek vědců z celého světa zcela jedinečná svým rozsahem a odbornou kvalitou, do povědomí širší veřejnosti se zatím význam biologické rozmanitosti a její ochrany příliš nepromítá. Cílem MŽP je proto přispět k tomu, aby se tématu biodiverzity dostalo pozornosti, již si zasluhuje.

V prvním bloku konference představili závěry globální zprávy experti z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří se podíleli na její přípravě. Zástupci MŽP pak zprávu zasadili do širšího kontextu mezinárodní ochrany biodiverzity. Zpráva ukazuje, že se významně zhoršuje stav přírodního bohatství planety i životně důležitých přírodních procesů, zrychluje se vymírání druhů a na těchto změnách má významný podíl člověk, jehož přístup k přírodě a jejím zdrojům je dlouhodobě neudržitelný. Za hlavní hnací síly negativních změn zpráva označuje změny ve využívání území, nadměrné využívání přírodních zdrojů, změnu klimatu, znečištění a invazní nepůvodní druhy. Řešení nalézá v transformativní změně, tedy zásadní systémové reorganizaci napříč technologickými, ekonomickými a sociálními faktory, včetně paradigmat, cílů a hodnot.

Ve druhém bloku se přednášející z Centra pro otázky životního prostředí, CENIA, Ústavu výzkumu globální změny či Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy zaměřili na stav přírody a krajiny v České republice. Poukázali na to, že závěry globální zprávy jsou velmi relevantní i pro české prostředí a že mezi největší problémy patří neudržitelné hospodaření s vodou a půdou. Diskuse ve třetím bloku se pak věnovala podrobněji tématu zemědělství. O jeho budoucnosti z hlediska vyvažování zájmů zemědělské výroby a ochrany přírody a krajiny debatovali zástupci z řad zemědělců, odborných institucí, neziskového sektoru i státní správy.

Záznam konference je k dispozici zde; prezentace a další materiály lze nalézt zde.

Panelová diskuse o budoucnosti zemědělství v ČR. Foto Jan Brojáč

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.