Mgr. Eliška Rolfová

Působí na Ministerstvu životního prostředí, v Sekci ochrany přírody a krajiny, oddělení mezinárodních úmluv, kde má na starosti naplňování Bernské úmluvy, Karpatské úmluvy a Nagojského protokolu k Úmluvě o biologické rozmanitosti.