Aktuality

KONTROLA ÚČELNOSTI EVROPSKÝCH SMĚRNIC

Autor: Jan Dušek

Evropská komise zahájila v roce 2013 program REFIT pro účelnost a účinnost právních předpisů EU. Deklarovaným cílem je zjednodušení těchto předpisů a snížení nákladů na jejich provádění s vi­dinou hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Je realizováno více než 100 iniciativ, mezi které patří např. zjednodušování daňových předpisů, hod­nocení obecného potravinového práva a základů evropského komunitárního prá­va na úseku ochrany přírody.

Za tímto účelem probíhá kontrola účelnosti (tzv. Fitness Check) směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Výsledky kontroly mají sloužit jako pod­klad pro vyhodnocení kvality politiky EU a navazující úpravu směrnic, které mimo jiné představují právní rámec soustavy Natura 2000. Hodnocena bude účinnost, účelnost, soudržnost, relevance a přidaná hodnota na úrovni EU.

Kontrola má být založena na diskusi se zástupci různých zájmových skupin ve všech členských státech EU, která probíhá od ledna 2015. Na jaře má být zahájeno veřejné připomínkování průběžných výsledků, které budou po úpravách představeny v září na celoevropské kon­ferenci.

Evropské nevládní organizace varují před zneužitím výsledků kontroly účelnosti pro oslabení právních nástrojů ochrany přírody, za které na evropské úrovni dlouhodobě bojují lobbistické skupiny. Podle české Koalice NNO pro Naturu 2000 není hlavní problém ve znění směrnic, ale v tom, že dosud nebyly naplněny. K tomu svou málo důraznou kontrolou přispěla i samotná Evropská komise. Příroda nezná hranice, a proto její ochrana potřebuje kvalitní rámec přesahující limity legislativy jednotlivých států.

Oficiální informace Evropské komise naleznete zde.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.