Aktuality

Lokality národně významných druhů

Vedle zavedených instrumentů zákona o ochraně přírody a krajiny se pro ochranu ohrožených druhů nabízejí i nástroje z jiných oblastí. Takovými je tvorba podkladů pro územní plánování, územně analytických podkladů (ÚAP).

Tyto podklady sestávají z mnoha položek, tzv. jevů, jimiž definuje veřejná správa limity v územním plánování. Poskytuje je i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vedle hranic chráněných území mezi tyto jevy patří i lokality výskytu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (zkráceně národně významných druhů). Přestože tento pojem zákon 114/1992 Sb. nedefinuje, lze dovodit, že jde o vybrané zvláště chráněné druhy. Jev byl poskytován již od roku 2006. Výběr druhů byl dosud velmi omezený, pouze na 19 druhů aktivních či připravovaných záchranných programů, často s těžištěm výskytu v chráněných územích.

Kvůli tomu byl počet lokalit nízký, nepřinášel v podstatě nové impulsy a tak byl tento potenciálně důležitý nástroj ochrany druhů nedostatečně využívaný. Lokalita výskytu národně významného druhu totiž může nasměrovat využití území, které by mohlo být s existencí druhu v rozporu, do oblastí méně hodnotných a může tak předcházet poškození druhů efektivněji než jiné preventivní nástroje druhové ochrany.

V roce 2017 vytvořila AOPK ČR a MŽP schválilo nová kritéria výběru národně významných druhů. Poté došlo k sestavení jejich seznamu a vytvoření vrstvy jejich lokalit jako ÚAP. Tento podklad začne být poskytován v letošním roce.

Kritéria řadí mezi národně významné druhy záchranných programů a druhy ohrožené, s omezeným výskytem a jeho těžištěm mimo chráněná území. U všech druhů je nezbytnou podmínkou jasná vazba na biotop. Výsledná kritéria splnilo 125 druhů cévnatých rostlin, 37 druhů bezobratlých a 50 druhů obratlovců.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.