Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D.

Ředitel odboru monitoringu biodiverzity na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Praze. Zabývá se také ochranářskou entomologií a správou dat o biodiverzitě. Díky tomu se podílel na nové edici červených seznamů ČR a dalších publikacích shrnujících znalosti o rozšíření a stavu druhů či biotopů. Z oboru historie entomologie publikoval knihu Dějiny hmyzu v obrazech (2010).