Aktuality

Říční náplavy Labského údolí

Autor: Jan Dušek

Blížící se termín povinnosti zařadit chybějící evropsky významné lokality na tzv. národní seznam, což bylo dosud politicky odkládané, přináší značné jitření situace. Ze strany Ministerstva dopravy padají zmínky o účelovosti zařazení Labského údolí do soustavy Natura 2000, avšak právě tato vyjádření mají účel relativizovat vědecké podklady. Mluvčí ministerstva označil labské říční náplavy za velmi specifické, a ne zcela reprezentativní. To je ovšem v rozporu s realitou, jak uvádí také děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Jaroslav Pavlík. Studiem flóry i fauny břehů Labe i kaňonu se dlouhodobě zabývá řada přírodovědců. Kvalita a jedinečnost biotopů je dobře popsána a zdokumentována a v rámci vědecké obce o ní nikdy nebylo pochyb. Kolísáním hladiny řeky pod nejnižším střekovským zdymadlem v Ústí nad Labem se v příbřežní zóně řeky střídavě obnažují a zaplavují štěrkopískové náplavy. Jedině na nich u nás roste kriticky ohrožený drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis), který je indikátorem těchto mimořádných stanovišť. Na stejná místa jsou vázány i další stejně vzácné, ale méně nápadné organismy, např. některé druhy brouků. Vegetace obnažených štěrků představuje typ evropského stanoviště 3270 Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion rubri a Bidention, což je jeden z nejohroženějších typů vegetace u nás vůbec. Podle botaniků by jakékoliv zásahy do vodního režimu českého dolního Labe (např. výstavbou dalších jezů) znamenaly nevratnou destrukci a zánik výše popsaných stanovišť.

Použity materiály PřF UJEP.

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.