Aktuality

Shrnutí jarního setkání Fóra

Autor: Jan Dušek

Celkově již sedmé setkání Fóra ochrany přírody se konalo 11. 4. 2015 v Brně, tentokrát na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tematicky bylo věnováno problematice územního systému ekologické stability (ÚSES) a soustavě Natura 2000.

Stručnou úvodní prezentaci o využitelnosti a využívání ÚSES přednesl Vladimír Mana, svůj pohled na představy a realitu spojené s Naturou 2000 představil Petr Roth. Otevírací příspěvky zcela splnily svůj cíl tím, že vyvolaly v účastnících setkání potřebu se s ostatními podělit o vlastní náhled na věc.

V pěti pracovních skupinách následně probíhala moderovaná diskuse. Její výstupy popíšeme do detailů v rámci cyklu o setkáních v tomto časopise. Ukázalo se, že obě témata nejsou dosud dostatečně vyjasněna, a to ani mezi vysoce zaujatými odborníky, kteří se jim profesionálně věnují. V případě ÚSES přetrvávají pochybnosti o reálném ekologickém významu z pohledu podpory konkrétních druhů, společenstev a stanovišť. Na druhou stranu biologové pravděpodobně nedoceňují potenciál tohoto silného nástroje územního plánování. V otázkách spojených s Naturou 2000 často negativní zkušenosti z regionální úrovně zastiňují celoevropský význam a věcnou podloženost ochrany celé soustavy, což je způsobeno zejména nedostatkem výměny zkušeností a sdílení informací.

Podzimní setkání FOP se bude konat v Praze, o možnostech přihlášení budeme včas informovat.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.