Aktuality

Vlci u soudu a v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny

Stát zažalovalo několik chovatelů ovcí z Broumovska. Chtěli například, aby reguloval zákonem počet vlků na území České republiky. Soud v Praze žalobu soud koncem března zamítl v plném rozsahu, chovatelé se odvolali.

Podobný požadavek jako u soudu zazněl od stejných chovatelů také na jednání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Přítomní poslanci se shodli, že současná právní úprava vyplácení náhrady za stržená zvířata nereflektuje veškeré náklady, které chovateli vzniknou, a že by příslušná ministerstva měla zajistit nápravu.

Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci. Stát proto chce chovatelům pomoci. Poskytuje dotace na údržbu krajiny, hradí škody, které vlk způsobí na hospodářských zvířatech.

Důležitá jsou ale především preventivní opatření, aby byla stáda dostatečně chráněna. Na ta je možno získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, s přípravou projektů pomáhají regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. AOPK ČR také provozuje webové stránky www.navratvlku.cz, během měsíce vydá metodickou příručku pro ochranu stád pomocí pasteveckých psů.

Klíčový je Program péče o vlka, na kterém AOPK ČR nyní pracuje. Do letošního září by chtěla návrh prodiskutovat s vědeckými institucemi, zemědělci a chovateli, Hnutím Duha, Klubem českých turistů a dalšími významnými subjekty. Potom MŽP zajistí jeho mezirezortní projednání.

Naší filozofií při přípravě Programu péče je zjednodušit proces posuzování, kalkulace a vyplácení náhrady škod způsobených vlkem, zavést v oblastech s výskytem vlka administrativně jednoduchý dotační titul na preventivní opatření a stanovit jasné podmínky a postupy pro problematické situace. S MŽP jednáme o možnosti vytvoření vzdělávacího programu o vlkovi pro školy.

Některé schůzky už probíhají - naši představu jsme zatím diskutovali se zástupci Asociace soukromých zemědělců, Svazu chovatelů masného skotu a Svazu chovatelů ovcí a koz.

Vlci se k nám začínají hojně navracet, přináší  to i jistá úskalí. Foto Dana Bartošová

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.