Aktuality

Zprůchodnění migračních překážek vodních toků

Autor: Jan Dušek

U příležitosti 100. zasedání Komise pro rybí přechody při AOPK ČR se 9. 10. 2014 konal v Praze seminář "Zprůchodnění migračních překážek vodních toků". Akce se zúčastnilo více než 120 odborníků a čelných představitelů ochranářských, výzkumných i projekčních subjektů. Do zprůchodnění říční sítě bylo v minulém programovém období v ČR investováno tři čtvrtě miliardy korun a na následující období je pro Operační program životní prostředí plánována obdobná částka. Jedná se tedy o velmi významné prostředky, které jsou ale prozatím dle prezentujících zacíleny ne vždy systematicky a v souladu s Koncepcí zprostupnění říční sítě v ČR. Ze semináře ale vyplynulo, že v této problematice příliš nezaostáváme za dalšími evropskými státy, jako je Spojené království, Německo nebo Rakousko.

Na Rolavě nad Nejdkem byly dva stabilizační prahy nahrazeny balvanitými skluzy a úpravou toku. Foto Miloš Holub

Často opakovaným tématem semináře bylo prozatím nedostatečné sledování účinnosti realizovaných rybích přechodů a případné financování navazujících stavebních úprav. Pro monitoring existuje celá řada vhodných ichtyologických metod a jejich širší uplatnění je jen otázkou ochoty financování ze strany správců dotačních programů. Získaná data mohou pomoci nastavit skutečně efektivní pravidla pro další podporu zprůchodňování našich toků, zdrženlivost s podporou výzkumu je tedy šetřením na nesprávném místě.

Z pléna zazněla také trefná připomínka upozorňující na další problémy spojené s existencí příčných objektů na tocích, zejména vlivů na hydromorfologii toků, splaveninový režim a korytotvorné procesy. Optimální variantou, která by měla být vždy hodnocena na prvním místě, je možnost odstranění migračních překážek. Na semináři bylo demonstrováno několik takových akcí realizovaných Povodím Ohře, které mohou být inspirací i pro další správce toků a vlastníky jezů

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.