Analýzy, komentáře

Jdeme dál

Autor: Jan Dušek
Kdo si dnes vzpomíná na atmosféru v našem oboru v roce 2011? Politické omezení otevřené diskuze bylo tehdy tak frustrující, že jsme jako funkční alternativu založili Fórum ochrany přírody, které do dnešních dnů svobodnou výměnu názorů podporuje a rozvíjí.

Naštěstí v tom Fórum brzy nezůstalo samo. Především v nevládním sektoru se rozvinulo spousta dalších skupin a sdružení, které pořádají mnohé akce, na kterých se mimo jiné probírají i ochranářská témata. Tomu napomáhají i finanční zdroje, které jsou zatím naštěstí na tzv. „soft“ aktivity uvolňovány a umožňují tak rozvoj občanského sektoru i v oblasti ochrany přírody.

Abychom nabídli ochranářům specifický nástroj, který může vytvořit nadstavbu k diskutovaným tématům, začali jsme v roce 2014 vydávat tento časopis. Vedle toho jsme pokračovali v pravidelných tematických setkáních. Ta si získala přízeň stovek kolegů, z nichž se desítky vždy osobně zúčastnily i přesto, že tomu musely obětovat víkendový den. Dosáhly tak „pouhým povídáním“ mnohem více než sepsání výstupů ze setkání. Každý účastník svým příspěvkem napomohl ke směřování ostatních, debaty byly vždy kultivované a z jejich výsledků jsme se ponaučili všichni. A co víc – výstupy jsme dále aplikovali v každodenní práci a náš obor dál rozvíjeli.

Po celou dobu jsme se snažili držet Fórum jako vnitřní záležitost ochrany přírody, nechtěli jsme, aby se naše odborné spory a vyjasňování cílů odehrávaly před zástupci jiných oborů. Potřebovali jsme se ve Fóru sami naučit s informacemi pracovat. Toto základní období (řekněme v ekvivalentu „základní škola“) ale bylo symbolicky ukončeno setkáním na soutoku Moravy a Dyje, které ve spolupráci s lesníky otevřelo možnost mezioborové diskuze. Přecházíme tak do středního („středoškolského“) období, kdy musíme a chceme debatovat s ostatními obory.

Právě proto byli pro toto číslo časopisu osloveni redakční radou významní zástupci skupin a institucí, s nimiž jsme v pravidelném kontaktu a s nimiž bychom měli logicky úzce spolupracovat. Taková spolupráce ale musí být postavená na vzájemném pochopení a respektu, a také na znalosti výtek vůči našim postojům a aktivitám z pohledu „druhé strany“. Jen tak, jak pevně věříme, můžeme nastavit funkční partnerské vztahy.

Těmto zástupcům byly položeny následující 3 otázky:

Kde vidíte synergie s ochranou přírody (OP) a co vám ve vaší praxi s OP koleruje? Jaké jsou vaše praktické problémy v souvislosti s OP a co vám na současné OP vadí? Máte nějaké návrhy na zlepšení?

Odpovědi na otázky z různých stran pohledů jsou tématem tohoto čísla a otevírají široké pole pro zamyšlení, diskuzi a případné vylepšování vztahů.

A co bude dál? Půjde Fórum na „vysokou“? To nyní neřešme. Uvidíme, jak společně obstojíme ve středním období, ke zkoušce dospělosti Fóra ochrany přírody povede dlouhá cesta. A jestli si za maturitní předměty zvolíme způsoby péče o krajinu, společnou přípravu zákonů nebo nastavování dotačních programů, to také zatím nevíme. Není ani důležité, jakých známek se dočkáme z okolí (pokud nás nenechá propadnout). Důležité pro nás musí být prohlubování pochopení postavení našich aktivit v rámci společnosti a učení se naplňování smyslu ochrany a péče o přírodu.

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.