Analýzy, komentáře

Program Pestrá krajina

Remízky, aleje, drobné vodní nádrže a další opatření v krajině jsou jednou z dlouhodobých priorit Asociace soukromého zemědělství ČR, ačkoliv jejich zavádění je často kvůli různým byrokratickým požadavkům a podmínkám velmi nesnadné a mnohdy nepřináší prvoplánový ekonomický efekt. Právě proto je ale potřeba dobrovolnou realizaci těchto opatření propagovat jako velmi přínosný krok, který pomáhá obnovit původní přirozené prvky ve venkovské krajině.

Rada ASZ ČR proto schválila pro členy Asociace nový program s názvem Pestrá krajina, zaměřený na toto téma s cílem propagovat již zrealizovaná opatření a motivovat další sedláky, aby se o něco podobného pokusili také na svých pozemcích.

O co se jedná?

Jde o komplexní program péče o půdu, vodu a krajinu v rámci členství v Asociaci, který tato stavovská organizace garantuje jednoduchými pravidly a spočívá v dobrovolném zapojení bez pobírání dotací. Hlavní myšlenkou je poukázat na fakt, že řešení problémů v krajině může spočívat zejména v návratu sedláka na vesnici. V podstatě pouze ten může odpovědně, s dlouhodobou vizí a podle znalostí lokality uplatňovat konkrétní vhodná řešení.

Pravidla programu vypracovala ASZ ČR ve spolupráci s odborníky na související témata, základem je nebyrokratické hodnocení skutečného přínosu opatření na danou lokalitu (půdu, vodní režim, krajinu…). Cílem je uchopit program nejen jako propagaci šetrných postupů v krajině, ale zároveň jako zdroj teoretických, srozumitelně podaných informací a rad, jak tato opatření navrhnout a zrealizovat. Tyto příklady budou dostupné na webu programu, a to s konkrétními odkazy na realizace, s fotodokumentací a popisem standardních informací, aby sloužily jako příklady dobré praxe.

 Budování drobných vodních nádrží je jedním z opatření velmi prospěšných naší krajině. Foto archiv ASZ ČR

Jak program funguje?

Do programu se může přihlásit jakýkoliv člen ASZ ČR. Kromě vyplnění přihlášky musí uvést i stručný popis zrealizovaných opatření, která provedl na pozemcích, jež vlastní nebo obhospodařuje. Jejich hodnocení následně provádí komise složená nejen z členů Asociace, ale doplněná také o externí odborníky z vysokých škol, výzkumných ústavů a jiných institucí.

Při splnění podmínek je člen zařazen do programu Pestrá krajina a jeho farma, a zejména její zasazení a konkrétní přínos do krajiny, budou v různých formách dlouhodobě prezentovány veřejnosti.

Součástí programu bude také vytvoření informačních materiálů s příklady v praxi zrealizovaných opatření a s popisem konkrétních řešení, které by mohli členové využívat.

Zhodnocení pilotního ročníku programu Pestrá krajina spolu s oceněním úspěšných sedláků proběhne v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Farma roku v pražském Divadle ABC ve čtvrtek 13. prosince 2018.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.