Archiv 2/2019

Editorial 2/2019

Autoři: Jakub Kašpar
Milé čtenářky a čtenáři, komunikace v ochraně přírody a komunikace ochrany přírody. To je téma aktuálního čísla FOP. Téma, o kterém se v posledních letech dost mluví a píše (tedy komunikuje), leccos…

Rekodifikace stavebního práva

Autoři: Petr Havel
Jako rekodifikace je nazýván záměr zásadní změny právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu, tedy oblasti, kterou dnes řeší, resp. kodifikuje zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Lokality národně významných druhů

Autoři: Karel Chobot
Vedle zavedených instrumentů zákona o ochraně přírody a krajiny se pro ochranu ohrožených druhů nabízejí i nástroje z jiných oblastí. Takovými je tvorba podkladů pro územní plánování, územně…

Orel královský dalším předmětem ochrany ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

Autoři: David Horal
V únoru 2019 schválila česká vláda novelizaci vládního nařízení o zřízení ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko.

Pomáhám přírodě

Autoři: David Číp
Tak se jmenuje nová kampaň Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, kterou tato organizace právě spouští s hned dvanácti veřejně známými osobnostmi a profesionálními fotografkami Janou…