Archiv 3/2020

Editorial 3/2020

Autoři: Michael Hošek
přírodovědné obory jsou obecně komplexní a často složitě uchopitelné. Mezi ty ještě složitější patří pedologie. Tou se tematicky zabývá číslo časopisu, které se vám právě (pomyslně) dostalo do rukou.…

Nová strategie EU pro biodiverzitu cílí na návrat přírody do našeho života

Autoři: Eliška Rolfová
Dne 20. května 2020 představila Evropská komise Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která navrhuje, aby do roku 2030 chráněné oblasti pokrývaly 30 % území EU, alespoň 25 %…

Výzva k pomoci časopisu FOP

Autoři: Petr Roth
Partnerství FOP

Půda – důležitá, i když opomíjená součást přírody

Autoři: Jan Frouz, Olga Vindušková
Půda je tak základním faktorem určujícím chování ekosystémů a změna půdních poměrů může být příčinou degradace a obtížné obnovy přirozených společenstev.  

Jak jsou na tom naše půdy?

Autoři: Miloslav Šimek
Opravdu se o naše půdy jejich vlastníci a uživatelé starají a hospodaří na nich a s nimi dobře a tak, jak by se mělo? A kolik půdy máme?