Archiv 3/2021

Světelné znečištění

Motto: Světlo - dobrý sluha, ale zlý pán.
Autoři: Pavel Suchan
Ukazuje se, že lidstvo opět a stále neumí naložit s vynálezem, který by mu měl jen sloužit. Umělé světlo a trvale udržitelný rozvoj si zatím nerozumějí. Často svítíme neúčelně a pomíjíme dnes už…

Hledání tmy

Autoři: Michal Bareš
Je ještě možné zažít v Česku opravdovou tmu? Spatřit hvězdnou oblohu v plné kráse a rozhlédnout se po krajině, které nebude dominovat světelné znečištění? A jaký je výhled do budoucna?

Smazávání rozdílu mezi dnem a nocí ovlivňuje cirkadiánní systém organismů

....ale proč by měly cirkadiánní hodiny zajímat ochranu přírody?
Autoři: Zdeňka Bendová
Význam denního světla pro všechny formy života je lidstvu celkem srozumitelný již po staletí. Avšak význam noční tmy pro zdraví jednotlivců a zachování populací se začíná dostávat do povědomí až v…

Ovlivňuje světelné znečištění také rostliny?

… aneb problematika světelného znečištění očima rostlinného biologa
Autoři: Hana Konrádová
Fyziologické reakce rostlin na světlo a interakce mezi rostlinami a jinými organismy se vyvíjely po miliony let za stabilního režimu 24hodinových cyklů světla a tmy a (mimo rovníkové oblasti) za…

Člověk a hmyz – komplikované vztahy

Autoři: Martin Škorpík
Některé zástupce hmyzu, tedy členovce se šesti nohami, hlavou, hrudí a zadečkem, dýchající vzdušnicemi, si zřejmě dokáže vybavit většina lidí. Asi každý se někdy setkal s vosou, motýlem, mouchou či…