2/2016

EKOLOGIE OBNOVY JE VÝZVOU K ROZPOZNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ

rozhovor s Janem Frouzem
Autoři: Michael Hošek
Prof. Jan Frouz se zabývá ekologií bezobratlých v disturbovaných územích a úlohou bezobratlých v ekosystémech. Od roku 2008-2015 ředitelem Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Působí na ÚPB AVČR,…