Ing. Václav Zámečník

Vystudoval Krajinné inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2003 působí v České společnosti ornitologické na pozici zemědělského koordinátora, kde se věnuje ochraně ptačích druhů zemědělské krajiny. Podílí na výzkumu čejky chocholaté koordinovaném Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2013 byl jedním z iniciátorů petice za Obnovu zemědělské krajiny.