RNDr. Martin Hejda, Ph.D.

Pracovník Botanického Ústavu AVČR od r. 2003. Na Oddělení ekologie invazí se zabývá vlivem invaze nepůvodních rostlin na původní druhy a společenstva. V posledních 5 letech se zabývá zejména tím, jak vliv invaze souvisí s charakterem invadovaného společenstva a biogeografickými charakteristikami invaze – tím, odkud a kam druh invaduje. V této souvislosti se Martin Hejda zabývá rovněž srovnáním vlivu dominance původního a nepůvodního druhu na diverzitu společenstva.