Mgr. Radek Kouřík

Vystudoval kvartérní geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V letech 2000-2001 pracoval na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, od roku 2003 je zaměstnán na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako referent oddělení ochrany přírody a krajiny.