RNDr. Ester Ekrtová, Ph.D.

Vystudovala botaniku se zaměřením na populační ekologii a genetiku vzácných druhů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde externě přednáší management a monitoring v ochraně přírody a vegetační mapování. Od roku 2005 do současnosti se věnuje botanickým inventarizacím, vegetačnímu mapování a projektům na revitalizaci a péči o chráněná území. Zaměřuje se především na rašelinné louky a mokřady a management teplomilné lesní vegetace.