Ing. Pavel Moucha

Od roku 1992 lesníkem Správy CHKO Křivoklátsko. Pracovní náplní je lesnictví, správa maloplošných chráněných území, mimolesní zeleň a agenda památných stromů.