Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny na MŽP. Působil jako výrobně-technický náměstek státního podniku Lesy ČR, v roce 2007 byl pověřen jeho řízením, později působil jako ředitel odboru ochrany lesa České inspekce životního prostředí. Je členem vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze. Na MŽP působil v letech 2009-2011 jako ředitel odboru péče o národní parky a od února 2014 jako náměstek ministra.