prof. Dr. Ing. LiborJankovský

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, dlouholetý vedoucí Ústavu ochrany lesa a myslivosti. Ve své vědecké činnosti se věnuje ochraně lesa, především lesnické fytopatologii a mykologii, v konceptu ekologie lesa a stresové ekologie.