Prof. Dr. Elmar Csaplovics

Prof. Dr. Elmar Csaplovics získal doktorát z dálkového průzkumu Země na Technické univerzitě ve Vídni v roce 1982. Byl výzkumným pracovníkem ve Francouzském národním institutu pro zemědělský výzkum (INRA) v Montpellier a na katedře geologie, geofyziky a geoinformatiky Svobodné univerzity Berlín. Od roku 1993 je profesorem v Ústavu fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země Technické univerzity v Drážďanech. Byl hostujícím profesorem na University College London, na Université Paris VII Denis Diderot a na Technické univerzitě ve Vídni. Ve svém výzkumu se zaměřuje na dálkový průzkum Země a aplikovanou geoinformační analýzu pro monitorování a hodnocení krajinného pokryvu s důrazem na mokřady, aridní oblasti, historii krajiny a přírodní dědictví.

 

Prof. Dr. Elmar Csaplovics obtained a doctorate in remote sensing at TU Wien in 1982. He was a post-doc research fellow at the French National Institute for Agricultural Research (INRA) in Montpellier and at the Department of Geology, Geophysics andGeoinformatics, FU Berlin 1988-1992. After habilitation in remote sensing at TU Wien he is professor of Remote Sensing at TU Dresden since 1993. He was visiting professor at University College London (2007), at Université Paris VII Denis Diderot (2014) and at TU Wien (2015). His research focus is on remote sensing and applied geoinformation analysis for monitoring and assessment of land use land cover with emphasis on wetlands, arid lands, landscape history and natural heritage.