Ing. Miroslav Dort

Vedoucí Oddělení CHKO na ústředí AOPK ČR, které metodicky vede, koordinuje a zajišťuje zpracování plánů péče o CHKO, zpracování návrhů na vyhlášení nových CHKO či NP a dalších koncepčních dokumentů pro území CHKO.
Oddělení také metodicky vede a koordinuje agendu náhrady újmy za omezení hospodaření.