RNDr. Milan Svoboda

Vystudoval ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po studiu se věnoval plánování krajiny, krajinářské architektuře, územnímu plánování a strategickému plánování. V letech 1992–2007 působil v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Mezi největší projekty z té
doby řadí územní plán města Plzně z roku 1992 a Program rozvoje města Plzně z roku 2003. Je autorem a spoluautorem urbanistických a územně plánovacích dokumentů, plánů ÚSES, územních studií krajiny a projektů krajinářské architektury. V poslední době spolupracuje jako expert na
krajinářskou architekturu na několika projektech v Gruzii. Je aktivním členem České komory architektů. Publikoval řadu příspěvků v oblasti územního plánování, územního rozvoje i architektonických soutěží.