Ing. arch. Alena Švandelíková

Vystudovala Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze, ve své praxi se věnuje urbanismu a územnímu plánování. Je autorkou či spoluautorkou řady územních plánů měst a obcí, mezi největší patří Územní plán Pardubic. Kormě územních plánů pracovala na územních studiích různého zaměření, mimo jiné Územní studii sídelní zeleně v Přešticích. Expertně spolupracuje na projektech v Gruzii, pro město Rustavi zpracovala analýzu sídelní zeleně. Aktuálně řeší problematiku implementace zelené infrastruktury v novém územním plánu pro město Rožnov pod Radhoštěm.