Mgr. Karolína Brabcová

Vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží, členka výkonné rady Arniky. Pracuje na evropské legislativě týkající se omezování chemických látek ve výrobcích a  podílí se na organizaci analýz výrobků na obsah jedovatých látek v ČR a v Evropě.