Ing. Marek Baxa

Absolvent Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, dále Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době PhD. student na téže univerzitě se zaměřením na hydrobiologii rybníků, zejména na formování planktonních společenstev. Od roku 2006 zaměstnanec ve společnosti ENKI, o.p.s. v Třeboni, kde se mimo jiné zabývá rybničním hospodařením šetrným k přírodě, přírodními koupališti a zooplanktonem. Je členem spolku Přírodou.cz.