doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

Pracuje jako ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Zabývá se aplikacemi poznatků z výzkumu přirozených lesů do postupů nepasečného lesnického hospodaření a jejich praktickou adaptací na klimatickou změnu.