prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
V České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se zabývá vlivem kyselých dešťů a dusíku na lesní ekosystémy a biogeochemickými cykly ekologicky významných prvků. V ochraně přírody se zabývá zejména horskými lesními ekosystémy.