doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor fyziologie živočichů. Od diplomové práce pracovala ve Fyziologickém ústavu AVČR, kde strávila dalších deset let po dvouleté stáži ve francouzském IGBMC. Od roku 2011 je zpět na Přírodovědecké fakultě UK, kde vede Skupinu fyziologických adaptací a biorytmů, a vyučuje Chronobiologii a Smyslovou fyziologii. Od roku 2015 je také zaměstnancem Národního ústavu duševního zdraví, kde vede Pracovní skupinu pro cirkadiánní fyziologii a chronoterapii.