Ing. Michaela Vejvalková

Ing. Michaela Vejvalková

Absolvovala v roce 1995 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby, autorizovaná inženýrka v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, od ukončení studia do roku 1998 zpracovávala na živnostenský list studie, investiční záměry, jednoduché projekty vodohospodářských staveb, od roku 1998 je jednatelkou firmy KV+MV AQUA, spol. s r.o., kde projektuje různé typy vodohospodářských staveb.

Za akci „DVT – revitalizace vodního toku a nivy Rájov“ získala firma KV+MV AQUA spol. s r.o. (společně s investorem a dodavatelem) cenu Vodohospodářská stavba roku 2014 v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.