Ing. Petr Bauer

Ing. Petr Bauer

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, fakultu agronomickou. Pracuje přes dvacet let na AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce (jako botanik, koordinuje monitoring, územní plánování, zajišťuje managementová opatření v krajině a spolupráci se zemědělskými subjekty, podílel se na vyhlášení NP České Švýcarsko). Zabývá se dlouhodobě problematikou ochrany přírody a krajiny a invazními druhy rostlin.