PhDr. Markéta Dušková

PhDr. Markéta Dušková

Vystudovala FHS UK a FSV UK obor Mediální studia.

Ve své dřívější praxi se zabývala rozborem médií, mediálními analýzami, mediální komunikací a public relations.

Ve Fóru ochrany přírody má na starosti správu komunikace s veřejností a redakční, editorské a korektorské práce v časopise.