Mgr. Petr Havel

Mgr. Petr Havel

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzická geografie a geoekologie. Po studiu nastoupil do oddělení soustavy Natura 2000 na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2017 působí jako jeho vedoucí. Zabývá se zejména odbornými a legislativními východisky provádění naturového posouzení a dalšími otázkami souvisejícími s implementací evropských směrnic na ochranu přírody.