prof. David Storch, Ph.D.

prof. David Storch, Ph.D.

Ředitel Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a AV ČR, a zároveň člen katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK.
Zabývá se makroekologií, evoluční ekologií a ekologickou teorií, zejména pak jevy týkajícími se prostorové distribuce a diverzity živočichů i rostlin v regionálním až globálním měřítku a obecnými zákonitostmi uspořádání přírody.
Přednáší na PřF UK v Praze, PřF JčU v Českých Budějovicích a PřF UP v Olomouci. Je (spolu)autorem knih Biologie krajiny: Biotopy České Republiky, Úvod do současné ekologie a Jak se dělá evoluce. Je editorem časopisu Ecology Letters; spolu s P.A. Marquetem a J.H. Brownem editoval knihu Scaling Biodiversity pro Cambridge University Press.