prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

 

Vede Oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR a je profesorem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty svojí alma mater, Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se různými aspekty výzkumu biologických invazí, publikoval téměř tři sta prací v mezinárodních časopisech včetně těch nejprestižnějších, Nature, Science a PNAS, editoval řadu knih a speciálních čísel časopisů. Podle hodnocení databáze Web of Science je opakovaně zařazován mezi jedno procento nejcitovanějších vědců na světě, jeho práce dosud získaly přes dvacet tisíc citací. Je členem Učené společnosti ČR, nositelem ceny Praemium Academiae, ceny Františka Běhounka a řady dalších ocenění, v letošním roce mu byla udělena cena Robert H. Whittaker Distinguished Ecologist Award od Ecological Society of America. Působí v redakčních radách několika mezinárodních časopisů, od roku 1999 je šéfredaktorem botanického časopisu Preslia, který má nejvyšší impaktní faktor z u nás vydávaných periodik.